Terug
Ophoging van de bovengrens van de TMA

Ophoging van de bovengrens van de TMA

TMA (luchtruim)

Onderzoek
Planning
Implementatie
31DEC2018
Evaluatie

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) heeft de bovengrens van de Schiphol Terminal Manoeuvring Area (TMA) opgehoogd. De TMA is het door de luchtverkeersleiding gecontroleerde luchtruim rondom en boven de luchthaven. Met deze maatregel maken we de gewenste vliegprofielen met een standaard werkwijze mogelijk. Daarmee vergroten we de voorspelbaarheid van de vliegroutes van naderende vliegtuigen en verminderen we de complexiteit van het luchtruim.

 • 40. License to operate

  Schiphol en haar partners onderzoeken de mogelijkheden voor een vastgelegde kwaliteitsstandaard waar partijen die werkzaamheden verrichten op de luchthaven en daarmee een invloed hebben op de veiligheid, aantoonbaar moeten voldoen. Zo worden de afspraken die we met elkaar maken ten aanzien van veiligheid, kwaliteit en opleiding formeel afgestemd en vastgelegd. Op deze manier dragen we verder bij aan een veilige en kwalitatieve grondafhandeling in een prettige werkomgeving.

  Onderzoek
  Planning
  Implementatie
  Evaluatie
  46, 45,
 • 39. Risicovermindering bij docking van een vliegtuig

  De ISMS-partners hebben gezamenlijk onderzoek gedaan naar een sleepincident waarbij een vliegtuig dat voortgetrokken werd door een sleepvoertuig bij het parkeren tegen een passagiersbrug is aangekomen. We hebben potentiële mogelijkheden voor verdere vermindering van het risico vastgesteld die we nu verder uitwerken en onderzoeken. Zo kijken we bijvoorbeeld naar de kwaliteit van de radiocommunicatie tussen de grondverkeersleiders en de bestuurders van sleepvoertuigen.

  Onderzoek
  30DEC2022
  Planning
  Implementatie
  Evaluatie
  46, 45,
 • 37. Poging tot opstijgen vanaf taxibaan

  Op 6 september 2019 is een vliegtuig bijna gestart vanaf een taxibaan in plaats van de Zwanenburgbaan. Dit incident hebben de ISMS-partners gezamenlijk onderzocht. Enkele maatregelen om herhaling te voorkomen zijn meteen ingevoerd. Zo is de standaard taxiroute in het donker aangepast en is de locatie gemarkeerd als hotspot, waarmee we piloten en luchtverkeersleiders vragen extra alert te zijn. Daarnaast is ook de markering richting de startbaan verduidelijkt en is nieuwe baanverlichting bij toeritten naar een startbaan, zogenoemde Runway Guard Lights geïmplementeerd. Ook is er een campagne geweest om piloten alert te maken op dergelijke situaties. Op dit moment wordt er nog gewerkt aan een bewustwordingscampagne voor grondverkeersleiders.

  Onderzoek
  20MEI2020
  Planning
  Implementatie
  30JUN2022
  Evaluatie
  46, 45,
 • 36. Navigatie- en surveillancesystemen in grondvoertuigen

  Schiphol en haar partners onderzoeken de invoering van navigatie- en surveillancesystemen van voertuigen die op het luchtvaartterrein rijden, om de kans op runway incursions te verminderen.

  Onderzoek
  01DEC2022
  Planning
  Implementatie
  Evaluatie
  46, 45,
 • 3. Verbeteren van de benaming van de taxibanen

  Schiphol en haar partners zijn bezig met het verbeteren van de naamgeving van bepaalde taxibanen. Met herziene namen verbeteren we de consistentie in ons taxibanensysteem. Hierdoor is de kans op fouten en misverstanden door gelijke of verwarrende naamgeving kleiner.

  Onderzoek
  Planning
  Implementatie
  31DEC2023
  Evaluatie
  46, 45,
 • 4. Afwijkingen door grondpersoneel

  De ISMS-partners hebben onderzocht waarom grondpersoneel op de platforms en dienstwegen zich niet altijd aan de regels en voorschriften houdt. Uit dit onderzoek blijkt dat meerdere factoren een rol spelen. Om dit te verbeteren, zijn inmiddels acties gedaan die we op korte termijn konden implementeren.
  Zo is de belijning op enkele plekken aangepast en zijn voetgangersoversteekplaatsen verbeterd, en kapotte verlichting is vervangen. Daarnaast is het toezicht op de naleving van regels geïntensiveerd en is de doorlooptijd van sanctionering verkort. Er is nu een gemeenschappelijke veiligheidscampagne uitgevoerd en de Schipholregels zijn herzien zodat (veiligheids)regels op Schiphol toegankelijker en begrijpelijker zijn geworden.
  De Basistraining Safety & Security is verbeterd en vindt plaats via elearning met een verplichte jaarlijkse herhaaltraining.
  De veiligheidsverbeteringen voor de lange termijn worden op dit moment verder uitgewerkt in een onderzoek of worden geïmplementeerd.

  Onderzoek
  01MRT2019
  Planning
  Implementatie
  31DEC2022
  Evaluatie
  46, 45,
 • 5. Convergent starten en landen

  Een doorstart is een standaardprocedure. Wanneer een vliegtuig onverhoopt een doorstart moet maken, kan het in conflict komen met het vertrekkende vliegverkeer als er een convergente baan in gebruik is. Samen met haar partners heeft Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) onderzocht hoe we de veiligheid van deze procedure verder kunnen vergroten. Een van de belangrijkste uitkomsten is timing; met voldoende tijd tussen een landend vliegtuig en een vliegtuig dat opstijgt van een convergente baan kunnen we het risico op een conflict verder verkleinen.
  Er is gekozen om timing voor alle convergente baancombinaties in te voeren door middel van gerichte training die aandacht geeft aan zowel preventie als oplossing van een eventueel conflict.

  Onderzoek
  31MRT2020
  Planning
  Implementatie
  01AUG2022
  Evaluatie
  46, 45,
 • 7. Trajectory prediction

  Onder de naam Single European Sky ATM Research (SESAR) verbetert de Europese Unie het gebruik van het Europese luchtruim. Als onderdeel hiervan onderzoeken Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en haar partners een verbetering van de planningssystemen zodat de voorspelbaarheid van vliegroutes toeneemt. Hiermee vermindert de kans op veiligheidsincidenten in de lucht.

  Onderzoek
  01JAN2026
  Planning
  Implementatie
  Evaluatie
  46, 45,
 • 9. Verbeterde toegang tot de Schiphol TMA

  In het kader van de herziening van het Nederlandse luchtruim onderzoeken het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en andere partners vanaf 2023 verbeterde mogelijkheden om het luchtruim rond Schiphol in te vliegen. Dit wordt onderdeel van de ontwikkeling van het operationeel concept. Het vergroot de voorspelbaarheid van vliegroutes van naderende vliegtuigen en zorgt voor een gelijkmatigere verdeling van de verkeersbelasting. Hiermee vermindert de kans op veiligheidsincidenten in de lucht.

  Onderzoek
  Planning
  Implementatie
  Evaluatie
  46, 45,
 • 11. Online pushback procedure raadplegen

  Schiphol en haar partners hebben een website ontwikkeld en online gezet waar de standaardprocedure voor pushback eenvoudig te raadplegen is. Hierdoor verkleinen we de kans op veiligheidsincidenten tijdens pushbackmanoeuvres. Uit de evaluatie bleek dat het volledig potentieel van deze maatregel nog beter kan worden benut.
  De datum om dat te realiseren wordt gepland.

  Onderzoek
  01JAN2019
  Planning
  Implementatie
  Evaluatie
  46, 45,
 • 12. Follow the Greens

  Schiphol en Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) onderzoeken ‘Follow the Greens’. Dit is een set van groene lampen in de taxibanen die piloten naar de juiste gate leiden. Daardoor hoeven verkeersvliegers geen kaarten te raadplegen. Bovendien vermindert de werklast voor grondverkeersleiders en ontlast het de intensief gebruikte frequentie waarop de grondverkeersleider contact heeft met de vliegers die taxiën. Dit verbetert de coördinatie op de luchthaven en vermindert de kans op veiligheidsincidenten op de grond en runway incursions.

  Onderzoek
  Planning
  01JUN2026
  Implementatie
  Evaluatie
  46, 45,
 • 14. Runway Status Lights

  Schiphol en haar partners onderzoeken de invoering van Runway Status Lights (RWSL). Dit is een serie rode lampen in het wegdek die automatisch aangaan om piloten en bestuurders te waarschuwen voor andere vliegtuigen of voertuigen op de start- en landingsbanen. Dit hulpmiddel vermindert de kans op runway incursions.

  Links:

  Onderzoek
  17NOV2022
  Planning
  Implementatie
  Evaluatie
  46, 45,
 • 15. Bouw van een nieuwe pier

  Schiphol bouwt een nieuwe pier met acht gates voor zowel widebody als narrowbody vliegtuigen. De A-pier ligt in het zuidwestelijke deel van de luchthaven, naast de Kaagbaan (06/24). De nieuwe pier vergroot de gatecapaciteit en ontlast de gateplanning, waardoor de kans op veiligheidsincidenten op de grond vermindert. De datum wordt opnieuw gepland.

   

  Onderzoek
  Planning
  01JAN2017
  Implementatie
  Evaluatie
  46, 45,
 • 16. Voltooiing dubbel rijbaanstelsel

  Rond Schiphol-Centrum ligt een dubbele taxibaan, met uitzondering van taxibaan Quebec, die enkelbaans is. Schiphol en haar partners gaan deze taxibaan verdubbelen naar een tweebaansweg. Daarmee verbeteren we de operationele voorspelbaarheid, uniformiteit en grondcapaciteit. Dit verkleint tevens de kans op veiligheidsincidenten op de grond. De dubbele taxibaan integreren we in de routes van taxibanen Alfa (met de klok mee) en Bravo (tegen de klok in). De verdubbeling van taxibaan Quebec vindt plaats in drie fases: 1A, 1B en 2. De eerste fase 1A is nu gereed. Hiermee is het nieuwe avioduct over de A4 in gebruik genomen. We streven ernaar om fase 1B gereed te hebben voor 2026. Hiermee wordt de beoogde verdubbeling volledig gerealiseerd.
   

  Opposite traffic in SW corner – with (right) and without (left) dual taxiway Q

  Opposite traffic in SW corner – with (right) and without (left) dual taxiway Q

  Doubling of the Quebec Taxiway

  Congestion in SW corner – With (right) and without (left) dual taxiway Q

  Onderzoek
  Planning
  18SEP2018
  Implementatie
  31DEC2025
  Evaluatie
  46, 45,
 • 17. Grondafhandeling tijdens slecht weer

  Bij slecht weer, zoals onweer en storm, hebben afhandelaren op de grond behoefte aan een eenduidige procedure. Schiphol en haar partners hebben een standaardprocedure geïmplementeerd waardoor het werk van grondafhandelaren tijdens slecht weer meer voorspelbaar en uniform is. Hiermee verkleinen we de kans op veiligheidsincidenten op de grond. De procedure is in mei 2022 geëvalueerd en hieruit is geconcludeerd dat de procedure verdere aanscherping behoeft. Schiphol en haar partners werken aan de herziening van deze procedure.

  Onderzoek
  Planning
  01JAN2018
  Implementatie
  Evaluatie
  46, 45,
 • 22. Voertuigen en grondafhandelingsmaterieel delen

  Schiphol en de grondafhandelaren onderzoeken de mogelijkheden voor afhandelmaatschappijen om grondvoertuigen en materialen te delen. Hiermee verminderen we het aantal bewegingen van dit soort voertuigen zoals trappen en bagagekarren en staat er minder materiaal geparkeerd op de platformen. Daardoor vermindert de kans op veiligheidsincidenten op de grond. De planning is om vanaf 1 oktober 2022 te starten met een gefaseerde invoering van de equipment pool.

  Onderzoek
  Planning
  Implementatie
  Evaluatie
  46, 45,
 • 24. Sleepcontrol en grondverkeersleiding in dezelfde ruimte

  Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en Schiphol onderzoeken hoe sleepcontrol samen met de grondverkeersleiding in de verkeerstoren kan werken om de onderlinge communicatie en coördinatie te verbeteren. Hiermee verminderen we de kans op veiligheidsincidenten op de grond.
  LVNL gaat de taak van sleepcontrol uitvoeren, wat nu door Schiphol wordt gedaan. De implementatie is gepland vóór 2027.

  Onderzoek
  31DEC2020
  Planning
  Implementatie
  31DEC2026
  Evaluatie
  46, 45,
 • 27. Last-minute baancombinatiewisselingen en complexiteit door baancombinatiewisselingen

  Baancombinatiewisselingen die op het laatste moment plaatsvinden, zorgen voor een verstoring van de verwachte vluchtafhandeling bij zowel piloten als luchtverkeersleiders. Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en Schiphol hebben maatregelen ontwikkeld waarmee zij het aantal last-minute baanwijzigingen en de bijbehorende risico’s verder verminderen en zo veiligheidsincidenten in de lucht en op de grond kunnen voorkomen. Zo veranderen we niet meer van landingsbaan als een vliegtuig al in het naderingsgebied van Schiphol is. En zetten we twee startbanen in wanneer dat nodig is voor een stabiele verkeersstroom. Ook zijn maatregelen ontwikkeld waarmee we meer voorspelbaar baangebruik en een meer voorspelbare verkeersstroom creëren. Hierbij worden verbeterde planningssystemen zoals Arrival Management en Collaborative Decision Making geïmplementeerd. Het percentage last-minute baancombinatiewisselingen wordt nauwgezet gemonitord. Het gezamenlijke Airport Operations Centre (APOC) is operationeel sinds juni 2021.

  Onderzoek
  20JUN2019
  Planning
  Implementatie
  Evaluatie
  46, 45,
 • 28. Intersectie N2/E6 richting de Aalsmeerbaan

  Vliegtuigen die de route naar het begin van de Aalsmeerbaan (18L) volgen, passeren de intersectie N2/E6. Op dat punt moet het taxiënde verkeer de Buitenveldertbaan (09) oversteken. Schiphol en haar partners leggen een verlichte stopstreep aan om te voorkomen dat vliegtuigen die onbedoeld rechts afslaan via de Buitenveldertbaan richting het startende verkeer taxiën. Hiermee verminderen we het risico van runway incursions.

  Onderzoek
  01MRT2019
  Planning
  Implementatie
  31DEC2022
  Evaluatie
  46, 45,
 • 29. De Kaagbaan oversteken

  Wanneer vliegtuigen van en naar het Sierra platform taxiën, steken zij de Kaagbaan (06/24) over. Om de risico’s van mogelijke runway incursions zo laag mogelijk te houden, hebben Schiphol en haar partners onderzocht hoe deze oversteek veiliger kan. Daarbij hebben we onder meer gekeken naar alternatieve taxiroutes van en naar het Sierra platform. Op basis van het onderzoek is besloten dat vliegtuigen gebruik gaan maken van een nieuw aan te leggen kruising ter hoogte van Sierra 1. Doordat niet langer overgestoken wordt op een ‘high energy point’ neemt het risico van baankruisingen af.

  Onderzoek
  20SEP2019
  Planning
  Implementatie
  31DEC2024
  Evaluatie
  46, 45,
Terug naar introductie