Terug
Verbeterde toegang tot de Schiphol TMA

Verbeterde toegang tot de Schiphol TMA

IAF (luchtruim)

Onderzoek
Planning
Implementatie
Evaluatie

In het kader van de herziening van het Nederlandse luchtruim onderzoeken het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en andere partners vanaf 2023 verbeterde mogelijkheden om het luchtruim rond Schiphol in te vliegen. Dit wordt onderdeel van de ontwikkeling van het operationeel concept. Het vergroot de voorspelbaarheid van vliegroutes van naderende vliegtuigen en zorgt voor een gelijkmatigere verdeling van de verkeersbelasting. Hiermee vermindert de kans op veiligheidsincidenten in de lucht.

 • 41. Verbeteren van de voetgangersveiligheid

  De ISMS-partners hebben gezamenlijk onderzoek gedaan naar een incident waarbij een werknemer bij het oversteken zeer ernstig gewond is geraakt bij een aanrijding met een Ambulift (zogeheten ‘Bulmor’) voertuig. Op basis van de eerste onderzoeksresultaten is gestart met een bewustwordingscampagne voor het verbeteren van de voetgangersveiligheid aan Airside. Daarnaast onderzoekt een tijdelijke Taskforce verdergaande veiligheidsverbeteringen voor voetgangersveiligheid aan airside.

  Onderzoek
  Planning
  Implementatie
  Evaluatie
  46, 45,
 • 40. License to operate

  Schiphol heeft haar partners geconsulteerd om te komen tot een gezamenlijke License to Operate (LTO) voor generieke grondafhandelaren op de luchthaven. In de LTO staan de minimale standaarden ten aanzien van veiligheid, kwaliteit en operatie gedefinieerd. De inhoud is tot stand gekomen in co-creatie met de grondafhandelaren en draagt bij aan de gezamenlijk opgestelde doelen: een veilige en gezonde werkplek voor alle medewerkers, betrouwbare en excellente prestaties en een duurzame operatie. Het resultaat is een gezamenlijk bepaald minimum kwaliteitsniveau, die voor alle grondafhandelaren gelijk is. Schiphol heeft als doel de LTO per 1 januari 2023 in werking te laten treden en gaandeweg verder te ontwikkelen.

  Onderzoek
  01JAN2023
  Planning
  Implementatie
  Evaluatie
  46, 45,
 • 39. Risicovermindering bij docking van een vliegtuig

  De ISMS-partners hebben gezamenlijk onderzoek gedaan naar een sleepincident waarbij een vliegtuig dat voortgetrokken werd door een sleepvoertuig bij het parkeren tegen een passagiersbrug is aangekomen. Naar aanleiding van dit onderzoek voeren we een verbetering door zodat het bij het parkeren van een gesleept vliegtuig makkelijker te zien is waar je precies moet stoppen.

  Onderzoek
  Planning
  Implementatie
  Evaluatie
  46, 45,
 • 36. Navigatie- en surveillancesystemen in grondvoertuigen

  Schiphol en haar partners onderzoeken de invoering van navigatie- en surveillancesystemen van voertuigen die op het luchtvaartterrein rijden, om de kans op runway incursions te verminderen.

  Onderzoek
  01DEC2022
  Planning
  Implementatie
  Evaluatie
  46, 45,
 • 3. Verbeteren van de benaming van de taxibanen

  Schiphol en haar partners zijn bezig met het verbeteren van de naamgeving van bepaalde taxibanen. Met herziene namen verbeteren we de consistentie in ons taxibanensysteem. Hierdoor is de kans op fouten en misverstanden door gelijke of verwarrende naamgeving kleiner.

  Onderzoek
  Planning
  Implementatie
  31DEC2023
  Evaluatie
  46, 45,
 • 4. Afwijkingen door grondpersoneel

  De ISMS-partners hebben onderzocht waarom grondpersoneel op de platforms en dienstwegen zich niet altijd aan de regels en voorschriften houdt. Uit dit onderzoek blijkt dat meerdere factoren een rol spelen. Om dit te verbeteren, zijn inmiddels acties gedaan die we op korte termijn konden implementeren.
  Zo is de belijning op enkele plekken aangepast en zijn voetgangersoversteekplaatsen verbeterd, en kapotte verlichting is vervangen. Toezicht op de naleving van regels is geïntensiveerd ende doorlooptijd van sanctionering is verkort. Er worden frequent gemeenschappelijke veiligheidscampagne uitgevoerd en de Schipholregels zijn herzien zodat (veiligheids)regels op Schiphol toegankelijker en begrijpelijker zijn geworden. De Basistraining Safety & Security is verbeterd met een verplichte jaarlijkse herhaaltraining.
  Het programma verbeteren zichtbaarheid op kruispunten aan airside is in uitvoering.
  Deze maatregel bestaat uit meerdere onderliggende acties met eigen implementatiedatum. Daarom is geen vermelding van de implementatiedatum en planning datum op de website.

  Onderzoek
  01MRT2019
  Planning
  Implementatie
  Evaluatie
  46, 45,
 • 7. Trajectory prediction

  Onder de naam Single European Sky ATM Research (SESAR) verbetert de Europese Unie het gebruik van het Europese luchtruim. Als onderdeel hiervan onderzoeken Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en haar partners een verbetering van de planningssystemen zodat de voorspelbaarheid van vliegroutes toeneemt. Hiermee vermindert de kans op veiligheidsincidenten in de lucht.

  Onderzoek
  01JAN2026
  Planning
  Implementatie
  Evaluatie
  46, 45,
 • 9. Verbeterde toegang tot de Schiphol TMA

  In het kader van de herziening van het Nederlandse luchtruim onderzoeken het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en andere partners vanaf 2023 verbeterde mogelijkheden om het luchtruim rond Schiphol in te vliegen. Dit wordt onderdeel van de ontwikkeling van het operationeel concept. Het vergroot de voorspelbaarheid van vliegroutes van naderende vliegtuigen en zorgt voor een gelijkmatigere verdeling van de verkeersbelasting. Hiermee vermindert de kans op veiligheidsincidenten in de lucht.

  Onderzoek
  Planning
  Implementatie
  Evaluatie
  46, 45,
 • 11. Online pushback procedure raadplegen

  Schiphol en haar partners hebben een website ontwikkeld en online gezet waar de standaardprocedure voor pushback eenvoudig te raadplegen is. Hierdoor verkleinen we de kans op veiligheidsincidenten tijdens pushbackmanoeuvres. Uit de evaluatie bleek dat het volledig potentieel van deze maatregel nog beter kan worden benut.
  De datum om dat te realiseren wordt gepland.

  Onderzoek
  01JAN2019
  Planning
  Implementatie
  01JUL2023
  Evaluatie
  46, 45,
 • 12. Follow the Greens

  Schiphol en Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) onderzoeken ‘Follow the Greens’. Dit is een set van groene lampen in de taxibanen die piloten naar de juiste gate leiden. Daardoor hoeven verkeersvliegers geen kaarten te raadplegen. Bovendien vermindert de werklast voor grondverkeersleiders en ontlast het de intensief gebruikte frequentie waarop de grondverkeersleider contact heeft met de vliegers die taxiën. Dit verbetert de coördinatie op de luchthaven en vermindert de kans op veiligheidsincidenten op de grond en runway incursions.

  Onderzoek
  01JUN2026
  Planning
  Implementatie
  Evaluatie
  46, 45,
 • 14. Runway Status Lights

  Schiphol en haar partners onderzoeken de invoering van Runway Status Lights (RWSL). Dit is een serie rode lampen in het wegdek die automatisch aangaan om piloten en bestuurders te waarschuwen voor andere vliegtuigen of voertuigen op de start- en landingsbanen. Dit hulpmiddel vermindert de kans op runway incursions.

  Links:

  Onderzoek
  Planning
  Implementatie
  Evaluatie
  46, 45,
 • 15. Bouw van een nieuwe pier

  Schiphol bouwt een nieuwe pier met opstelplaatsen voor zowel widebody als narrowbody vliegtuigen. Aan de nieuwe gates is plek voor 3 widebody en 5 narrowbody vliegtuigen of 11 narrowbody vliegtuigen. De A-pier ligt in het zuidwestelijke deel van de luchthaven, naast de Kaagbaan (06/24). De nieuwe pier vergroot de gatecapaciteit en ontlast de gateplanning, waardoor de kans op veiligheidsincidenten op de grond vermindert. Er is een nieuwe aannemer gecontracteerd om de bouw van de nieuwe pier te realiseren. Inmiddels zijn de werkvoorbereidingen in gang gezet.

   

  Onderzoek
  Planning
  01JAN2017
  Implementatie
  Evaluatie
  46, 45,
 • 16. Voltooiing dubbel rijbaanstelsel

  Rond Schiphol-Centrum ligt een dubbele taxibaan, met uitzondering van taxibaan Quebec, die enkelbaans is. Schiphol en haar partners gaan deze taxibaan verdubbelen naar een tweebaansweg. Daarmee verbeteren we de operationele voorspelbaarheid, uniformiteit en grondcapaciteit. Dit verkleint tevens de kans op veiligheidsincidenten op de grond. De dubbele taxibaan integreren we in de routes van taxibanen Alfa (met de klok mee) en Bravo (tegen de klok in). De verdubbeling van taxibaan Quebec vindt plaats in drie fases: 1A, 1B en 2. De eerste fase 1A is nu gereed. Hiermee is het nieuwe avioduct over de A4 in gebruik genomen. Fase 1B en fase 2 zullen worden gecombineerd en direct opvolgend worden uitgevoerd, hiermee wordt een efficiëntere projectontwikkeling bereikt.
   

   

  Less congestion in SW corner after splitting departure flows (for runway 36L and 36C)

  Less congestion in SW corner after splitting departure flows (for runway 36L and 36C)

  Smaller area of two way traffic reduces waiting times for opposite traffic

  Smaller area of two way traffic reduces waiting times for opposite traffic

  Situation after phase 1B and phase 2

  Situation after phase 1B and phase 2

  Onderzoek
  Planning
  18SEP2018
  Implementatie
  31DEC2025
  Evaluatie
  46, 45,
 • 22. Voertuigen en grondafhandelingsmaterieel delen

  Schiphol en de grondafhandelaren onderzoeken de mogelijkheden voor afhandelmaatschappijen om grondvoertuigen en materialen te delen. Hiermee verminderen we het aantal bewegingen van dit soort voertuigen zoals trappen en bagagekarren en staat er minder materiaal geparkeerd op de platformen. Daardoor vermindert de kans op veiligheidsincidenten op de grond.

  Onderzoek
  30JUN2023
  Planning
  Implementatie
  Evaluatie
  46, 45,
 • 24. Sleepcontrol en grondverkeersleiding in dezelfde ruimte

  Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en Schiphol onderzoeken hoe sleepcontrol samen met de grondverkeersleiding in de verkeerstoren kan werken om de onderlinge communicatie en coördinatie te verbeteren. Hiermee verminderen we de kans op veiligheidsincidenten op de grond.
  LVNL gaat de taak van sleepcontrol uitvoeren, wat nu door Schiphol wordt gedaan. De implementatie is gepland vóór 2027.

  Onderzoek
  31DEC2020
  Planning
  Implementatie
  31DEC2026
  Evaluatie
  46, 45,
 • 27. Last-minute baancombinatiewisselingen en complexiteit door baancombinatiewisselingen

  Baancombinatiewisselingen die op het laatste moment plaatsvinden, zorgen voor een verstoring van de verwachte vluchtafhandeling bij zowel piloten als luchtverkeersleiders. Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en Schiphol hebben maatregelen ontwikkeld waarmee zij het aantal last-minute baanwijzigingen en de bijbehorende risico’s verder verminderen en zo veiligheidsincidenten in de lucht en op de grond kunnen voorkomen. Zo veranderen we niet meer van landingsbaan als een vliegtuig al in het naderingsgebied van Schiphol is. En zetten we twee startbanen in wanneer dat nodig is voor een stabiele verkeersstroom. Ook zijn maatregelen ontwikkeld waarmee we meer voorspelbaar baangebruik en een meer voorspelbare verkeersstroom creëren. Hierbij worden verbeterde planningssystemen zoals Arrival Management en Collaborative Decision Making geïmplementeerd. Het percentage last-minute baancombinatiewisselingen wordt nauwgezet gemonitord. Het gezamenlijke Airport Operations Centre (APOC) is operationeel sinds juni 2021.

  Onderzoek
  20JUN2019
  Planning
  Implementatie
  Evaluatie
  46, 45,
 • 29. De Kaagbaan oversteken

  Wanneer vliegtuigen van en naar het Sierra platform taxiën, steken zij de Kaagbaan (06/24) over. Om de risico’s van mogelijke runway incursions zo laag mogelijk te houden, hebben Schiphol en haar partners onderzocht hoe deze oversteek veiliger kan. Daarbij hebben we onder meer gekeken naar alternatieve taxiroutes van en naar het Sierra platform. Op basis van het onderzoek is besloten dat vliegtuigen gebruik gaan maken van een nieuw aan te leggen kruising ter hoogte van Sierra 1. Doordat niet langer overgestoken wordt op een ‘high energy point’ neemt het risico van baankruisingen af.

  Onderzoek
  20SEP2019
  Planning
  Implementatie
  31DEC2024
  Evaluatie
  46, 45,
Terug naar introductie